నీ ఇల్లు ఎక్కడ అబ్బా.. రిపోర్టర్ కు జగన్ దిమ్మతిరిగే ఆన్సర్ | YS Jagan meet Governor Narasimhan

0
256

నీ ఇల్లు ఎక్కడ అబ్బా.. రిపోర్టర్ కు జగన్ దిమ్మతిరిగే ఆన్సర్ | YS Jagan meet Governor Narasimhan